Zakład Informatyki Stosowanej

Strona informacyjna przedmiotu:

Języki programowania - C++

Prowadzenie przedmiotu

Organizacja oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot prowadzony na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Stopień: 1

Rok studiów: 3, semestr:  5
15 godzin wykładów i 24 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

 

Link do programu instalacyjnego BCB (niezweryfikowany):

http://download.komputerswiat.pl/programowanie/srodowiska-programistyczne/borland-cplusplus-builder-6-personal

 

 
Zaliczenie przedmiotu

·          Ćwiczenia laboratoryjne:

Na podstawie zadań na ćwiczeniach, pracy domowej i kolokwiów na zajęciach. Minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w semestrze

·          Wykład:

Na podstawie ćwiczeń laboratoryjnych.

 

Konsultacje w semestrze

Będzie podane

  

Konsultacje w sesji

Będzie podane

 

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń laboratoryjnych dla grupy MN

W tym roku nie prowadzę ćwiczeń laboratoryjnych.

 To jest zaliczenie przedmiotu. Wszystkie dotychczasowe punkty zostają skasowane. Aby zaliczyć przedmiot wystarczy uzyskać 50% punktów możliwych do uzyskania z kolokwium poprawkowego. Proszę przerobić scenariusze od pętli oraz zbiór zadań przykładowych do kolokwium nr 2 zamieszczony w Internecie.

Wpisy zaliczeń (w tym poprawkowych) z wykładów (po uzyskaniu wpisu z ćwiczeń):

Po zaległe wpisy można przychodzić w terminie konsultacji.

Materiały do pobrania:

-       Program przedmiotu

-       Materiały dydaktyczne

-       Literatura i operatory