Logo Katedra Informatyki

Strona informacyjna przedmiotu:

Języki programowania - C++

Prowadzenie przedmiotu

Organizacja oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot prowadzony na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Stopień: 1

Rok studiów: 3, semestr:  5
15 godzin wykładów i 24 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

 

Link do programu instalacyjnego BCB (niezweryfikowany):

http://download.komputerswiat.pl/programowanie/srodowiska-programistyczne/borland-cplusplus-builder-6-personal

 

 


Zaliczenie przedmiotu

·          Ćwiczenia laboratoryjne:

Na podstawie zadań na ćwiczeniach, pracy domowej i kolokwiów na zajęciach. Minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w semestrze

·          Wykład:

Na podstawie ćwiczeń laboratoryjnych

 

Konsultacje w semestrze

Wtorki, godz. 13:30-15:00, s. 3.08 C.

 

 

Konsultacje w sesji

Konsultacje w tym tygodniu odbędą się w piątek, 5 lutego, s. 3.08 C, godz. 13:30-15:00. W pozostałe tygodnie sesji konsultacje tak jak w semestrze, tzn. wtorki, godz. 13:30, s. 3.08 C.

 

 

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń laboratoryjnych dla grupy MN

Informuję, że zaliczenia poprawkowe odbędą się w s. 3.17C następująco:

 

To jest zaliczenie przedmiotu. Wszystkie dotychczasowe punkty zostają skasowane. Aby zaliczyć przedmiot wystarczy uzyskać 50% punktów możliwych do uzyskania z kolokwium poprawkowego. Proszę przerobić scenariusze od pętli oraz zbiór zadań przykładowych do kolokwium nr 2 zamieszczony w Internecie.

 

Wpisy zaliczeń (w tym poprawkowych) z wykładów (po uzyskaniu wpisu z ćwiczeń):

Po zaległe wpisy można przychodzić  w ww. terminach zaliczeń poprawkowych.

Materiały do pobrania:

-       Program przedmiotu

-       Materiały dydaktyczne

-       Literatura i operatory