Zakład Informatyki Stosowanej

Strona informacyjna przedmiotu:

Języki programowania - C++

Prowadzenie przedmiotu

·         dr hab. Marzena Nowakowska

Organizacja oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot prowadzony na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Stopień: 1

Rok studiów: 3, semestr:  5
15 godzin wykładów i 24 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

 

Link do programu instalacyjnego BCB (niezweryfikowany):

http://download.komputerswiat.pl/programowanie/srodowiska-programistyczne/borland-cplusplus-builder-6-personal

  
Zaliczenie przedmiotu

·          Ćwiczenia laboratoryjne:

Na podstawie zadań na ćwiczeniach, pracy domowej i kolokwiów na zajęciach. Minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w semestrze

·          Wykład:

Na podstawie ćwiczeń laboratoryjnych.

 Konsultacje w semestrze

poniedziałki, 18:00, zdalnie

  Konsultacje w sesji

Będzie podane

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń laboratoryjnych dla grupy MN

Przy zaliczeniu poprawkowym wszystkie dotychczasowe punkty zostają skasowane. Aby zaliczyć przedmiot wystarczy uzyskać 50% punktów możliwych do uzyskania z kolokwium poprawkowego. Proszę przerobić scenariusze od pętli oraz zbiór zadań przykładowych do kolokwium nr 2 zamieszczony w Internecie.

Terminy zaliczeń (I termin to termin standardowy, w semestrze):

·         II termin; 3/02/2021 (śr.), godz. 15:00, s. 3.18C, stacjonarnie

·         III termin; 12/02/2021 (pt.), godz. 12:30, s. 3.18C, stacjonarnie

Materiały do pobrania:

-       Program przedmiotu

-       Materiały dydaktyczne

-       Literatura i operatory