Logo Katedra Informatyki

Strona informacyjna przedmiotu:

 

Statystyka komputerowa

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

Ćwiczenia:

 

Organizacja oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Studia zaoczne: 6 godzin wykładu i 10 godzin ćwiczeń laboratoryjnych

Zaliczenie przedmiotu:
Na podstawie sprawozdań z zadań badawczych wykonywanych na ćwiczeniach. Nauczyciel może weryfikować wiadomości poprzez rozmowę ze studentem lub krótkie zadanie do wykonania.

Materiały do pobrania:

·  Program przedmiotu

·  Wykłady

 

 

Ogłoszenie

Warunkiem zaliczenia wykładu jest wpisane zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

W celu otrzymania wpisu z wykładu, proszę zostawić indeksy na ostatnich zajęciach u nauczyciela prowadzącego laboratoria, albo dowiedzieć się kiedy będzie nauczyciel prowadzący wykłady.