Application of Numerical Methods in Mechanics

Wykład i laboratorium prowadzi:

A. Tematyka wykładów w języku angielskim (15 godz.)

1.

Sposoby wprowadzania danych, wyprowadzania wyników, prezentacja środowiska obliczeniowego. Metody rozwiązania równań nieliniowych. Przykłady zastosowań w problemach inżynierskich.

2.

Algorytmy bezpośrednie (rozkład trójkątny macierzy) i iteracyjne (Gauss Siedel) w rozwiązywaniu układów równań liniowych. Przykłady zastosowań w problemach inżynierskich.

3.

Metody aproksymacji i interpolacji funkcji. Przykłady zastosowań w problemach inżynierskich.

4.

Implementacja kwadratur numerycznego całkowania dla trzech wzorów: Trapezów, Simpsona i Gaussa. Przykłady zastosowań w problemach inżynierskich.

5.

Numeryczne rozwiązanie problemu początkowego metodami Eulera i Rungego-Kutty. Przykłady zastosowań w problemach inżynierskich.

6.

Numeryczne rozwiązania problemu brzegowego metodą różnic skończonych i metodą elementów skończonych. Przykłady zastosowań w problemach inżynierskich.

7.

Prezentacje wybranej metody w zastosowaniach inżynierskich.

C. Zaliczenie przedmiotu

Przedstawienie prezentacji multimedialnej na wybrany temat z zakresu wykładu w języku angielskim.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Fausett, Laurene V., Numerical methods : algorithms and applications / Laurene Fausett. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003.
  2. R. L. Burden, J. D. Faires, Numerical Methods, PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1993.
  3. J. N. Reddy, An Introduction To The Finite Element Method, Third Edition, McGraw Hill – International edition, 2006.
  4. Robert W. Hornbeck, Numerical Mathods, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1975.

E. Materiały do pobrania


© Katedra Informatyki Stosowanej