Języki programowania - Delphi

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (10 godz.)

1.

Język Pascal. Podstawowe instrukcje i struktury danych. 

2.

Pascal. Deklarowanie procedur i funkcji. Przekazywanie parametrów.

3.

Programowanie obiektowe w Pascalu. Technika projektowania aplikacji w Delphi. Zasady korzystania z biblioteki komponentów VCL. 

4.

Obsługa prostych komponentów. Etykieta. Przycisk. Pole edycyjne. 
Obsługa zdarzeń OnClick oraz OnExit. Zasada przełączania ogniska wejścia. 
Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5.

Komponent menu głównego. Budowa paska narzędziowego i paska stanu. Sprawdzian.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (12 godz.)

1.

Uruchamianie aplikacji konsolowych wykorzystujących procedury i funkcje.

2.

Uruchamianie aplikacji konsolowych wykorzystujących procedury i funkcje. 

3.

Programy wykorzystujące obiekty. Pierwszy program okienkowy.

4.

Zmiana właściwości komponentów. Obsługa zdarzeń OnClick. Okienka komunikatów.

5.

Uruchamianie prostych aplikacji. Zasada przełączania ogniska wejścia. Obsługa zdarzeń OnExit.

6.

Sprawdzian.

C. Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu.
Zaliczenie wykładów na podstawie sprawdzianu wykładowego.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Strzałkowski K., „Jezyk Pascal. Materiały do przedmiotu ...”, Pol. Świętokrzyska, Kielce 2012
  2. Wirth N., „Algorytmy+struktury danych=programy”, WNT
  3. Kott Ryszard K., „Programowanie w języku Pascal”, WNT, 1988
  4. Strzałkowski K. „Podstawy Delphi”. Wyd. Stachurski, Kielce 2000
  5. Cieślak M., Jasiński M. „Droga do Delphi. Autostrada sukcesu”. Croma, Wrocław 1997
  6. Cantu M. „Delphi 7. Praktyka programowania”. Mikom, Warszawa 2004 lub późniejsze wydania

E. Materiały do pobrania

Materiały do ćwiczeń:

Materiały do wykładów:

© Katedra Informatyki Stosowanej