Projektowanie relacyjnych baz danych

Przedmiot jest prowadzony na specjalności Zastosowania Informatyki.

Wykład i ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Relacyjny model danych. Atrybuty, klucze i związki między tabelami. Normalizacja bazy danych.

2.

Budowanie diagramów związków encji. Warunki spójności i wartości domyślne. Generowanie skryptów SQL do tworzenia tabel bazy danych. Praca w InterBase.

3.

Strukturalny język zapytań (SQL). Dodawanie, modyfikacja i usuwanie danych. Wybieranie i porządkowanie.

4.

Wybieranie danych z wielu tabel. Funkcje kolumnowe i grupujące. Kolumny wyliczane.

5.

Tworzenie widoków. Przykłady zapytań.

6.

Procedury zapamiętane.

7.

Bezpieczeństwo dostępu do danych (prawa dostępu, role, użytkownicy)

8.

Rezerwa. Zaliczenie przedmiotu

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (10 godz.)

1.

Graficzna prezentacja modelu bazy danych - instrukcja.

2.

Normalizacja bazy danych - instrukcja.

3.

Projekt 1- normalizacja bazy danych..Generowanie skryptów SQL do tworzenia tabel bazy danych. Tworzenie bazy danych w systemie InterBase. Strukturalny język zapytań (SQL). Dodawanie, modyfikacja i usuwanie danych. - instrukcja.

4.

Wybieranie i porządkowanie danych. Funkcje kolumnowe i grupujące – instrukcja.Projekt 2 – SQL (tworzenie, wypełnianie, projekcja i selekcja bazy danych).

5.

Kolumny wyliczane. Wybieranie z wielu tabel. Tworzenie widoków - instrukcja.

C. Zaliczenie przedmiotu

Przedmiot kończy się egzaminem, do którego są dopuszczeni studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych. W programie ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu przewidziane są dwa projekty punktowane po maksymalnie 20 pkt. Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskania minimum 20 pkt. Oceny punktowe przeliczane są wg następujących zasad:
[20 – 23) – dostateczny
[24 – 27) – dostateczny plus
[28 – 31) – dobry
[32 – 35) – dobry plus
[36 – 40] – bardzo dobry

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Harris W., "Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu", WNT Warszawa, 1994.
  2. Barker R., "CASE*Method – modelowanie związków encji", WNT Warszawa,1996.
  3. Kukuczka J., "Relacyjne bazy danych", WPK Gliwice,2000.
  4. JakubowskiA., "SQL w InterBase dla Windows i Linuksa", Helion Gliwice, 2001.

E. Materiały do pobrania

© Katedra Informatyki Stosowanej