Programowanie serwisów internetowych

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Model DOM. Narzędzia strony klienta.

2.

Narzędzia strony serwera. Język PHP. Obsługa plików.

3.

Obsługa baz danych z wykorzystaniem mySQL i PHP.

4.

Technologia AJAX. Klasa XMLHttpRequest.

5.

Model DOM i AJAX.

6.

Programowanie interakcji z wykorzystaniem technologii AJAX.

7.

Programowanie serwisów z obsługą tabel bazy danych.

8.

Sprawdzian.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.)

1.

Programowanie interakcji po stronie klienta.

2.

Programowanie w języku PHP. Przekazywanie danych między stronami.

3.

Obsługa tabel bazy danych.

4.

Wykorzystanie technologii AJAX w obsłudze interakcji.

5.

Realizacja projektu indywidualnego.

6.

Realizacja projektu cd.

7.

Realizacja projektu cd.

8.

Zaliczanie projektu.

C. Zaliczenie przedmiotu

Elementy punktowane: przygotowanie do ćwiczeń – 20 pkt, projekt serwisu – 40 pkt, sprawdzian wykładowy – 40 pkt. Do zaliczenia przedmiotu należy uzyskać połowę punktów.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Danesh A., "JavaScript", Helion 1997.
  2. Darie C. i in., "Ajax i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internatowych", Helion 2006.
  3. Koterov D., "PHP. Stwórz własną stronę internetową", Helion 2005.
  4. Strona www.w3schools.com

E. Materiały do pobrania

Materiały wykładowe (HTML, JavaScript i DOM):

Materiały wykładowe (PHP):

Materiały wykładowe (AJAX):

Materiały wykładowe (uzupełnienia):

Materiały do ćwiczeń:

© Katedra Informatyki Stosowanej