Język programowania - Pascal

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (30 godz)

1.

Struktury danych - uzupełnienia. Typy standardowe, porządkowe (wyliczeniowe, okrojone), tablice (typ indeksu, typ elementu), zgodność typów.

2.

Instrukcje- uzupełnienia. Instrukcje if, case, pętle. Procedury i funkcje - uzupełnienia. Zakresy zmiennych, przekazywanie parametrów.

3.

Uzupełnienia - łańcuchy, tablice wielowymiarowe.

4.

Programowanie modułowe.

5.

Pliki tekstowe i elementowe.

6.

Typ zbiorowy. Typ rekordowy.

7.

Pliki rekordów.

8.

Statyczny typ obiektowy. Ograniczanie dostępu do składowych.

9.

Obiekty złożone. Dziedziczenie. Przesłanianie składowych.

10.

Problem wczesnego wiązania. Polimorfizm.

11.

Klasy. Typ TObject. Kreatory. 

12.

Typ wskaźnikowy. Zmienne wskaźnikowe i wskazywane.  

13.

Struktury dynamiczne. Stosy, listy, kolejki.

14.

Kolekcje. Typ TList.

15.

Rezerwa. 

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (24 godz.)

1.

Iteracje. Operacje na łańcuchach.

2.

Tablice jednowymiarowe.

3.

Tablice dwuwymiarowe. Programowanie modułowe.

4.

Sprawdzian.

5.

Rekordy. Pliki elementowe.

6.

Pliki rekordów.

7.

Sprawdzian.

8.

Obiekty proste.

9.

Obiekty cd. Dziedziczenie.

10.

Programowanie obiektowe cd.

11.

Sprawdzian

12.

Zmienne i struktury dynamiczne.

C. Zaliczenie przedmiotu

W programie ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu przewidziane są trzy sprawdziany. Wszystkie punktowane po maksimum 10 pkt. Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie w sumie minimum połowy tj. 15 punktów.
Wykład zaliczany na podstawie egzaminu.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Strzałkowski K., "Język PASCAL. Materiały do przedmiotu Język programowania - Pascal", Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2012
  2. Wirth N., "Algorytmy+struktury danych=programy", WNT
  3. Kott Ryszard K., "Programowanie w języku Pascal", WNT, 1988
  4. Marciniak A., "Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania", Nakom
  5. Struzińska-Walczak A., Walczak K., "Programowanie w języku Turbo Pascal 7.0", W&W
  6. Strzałkowski K. "Podstawy Delphi". Wyd. Stachurski, Kielce 2000

E. Materiały do pobrania

Wykłady:

Ćwiczenia:

© Katedra Informatyki Stosowanej