Programowanie obiektowe w środowisku graficznym

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Programowanie strukturalne i obiektowe.

2.

Uzupełnienie wiadomości na temat języka programowania. Instrukcje try ... except, 
try ... finally oraz on ... do. Składowe obiektów: pola i właściwości. Ograniczanie dostępu do składowych obiektów. 

3.

Obsługa pliku tekstowego z użyciem komponentu Memo. Obsługa komponentów z palety Dialog.

4.

Komponenty obsługi grafiki Image i PaintBox. Metody wyświetlania i wykreślania 
grafiki.

5.

Aplikacje wielookienkowe. Rodzaje formatek. Dynamiczne kreowanie formatek.

6.

Komponent Chart do prezentacji wykresów. 

7.

Prezentacja danych z wykorzystaniem komponentów typu Producer. Sprawdzian.

8.

Rezerwa.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (30 godz.)

1.

Programowanie obiektowe i modułowe. (4 godz.)

2.

Program „Tablicowanie funkcji”. Wykorzystanie zaawansowanych komponentów 
interfejsu okienka. (4 godz.)

3.

Obsługa plików w Pascalu. (2 godz.)

4.

Edytowanie plików tekstowych. Komponent TMemo. Obsługa okienek dialogowych.
(2 godz.)

5.

Komponent TImage. Wykorzystanie metod obsługi grafiki do wykreślania wykresu 
funkcji. Obsługa list. (2 godz.)

6.

Aplikacja wielookienkowa. Dynamiczne kreowanie formatek. Zdarzenia przy kreowaniu i otwieraniu oraz przy destrukcji i zamykaniu formatek. (4 godz.)

7.

Sprawdzian. (2 godz.)

8.

Prezentacja wykresów z wykorzystaniem komponentu Chart. (2 godz.)

9.

Wykorzystanie komponentów Producer do prezentacji danych. (2 godz.)

10.

Projekt indywidualny aplikacji wielookienkowej. (6 godz.)

11.

Zaliczenie przedmiotu (rezerwa). (2 godz.)

C. Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie sprawdzianu oraz realizowanego na ćwiczeniach projektu aplikacji wielookienkowej. Zarówno sprawdzian jak i projekt oceniane są do 10 pkt. 
Wykład zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i obecności.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Strzałkowski K. „Podstawy Delphi”. Wyd. Stachurski, Kielce 2000
  2. Cieślak M., Jasiński M. „Droga do Delphi. Autostrada sukcesu”. Croma, Wrocław 1997
  3. Cantu M. „Delphi 7. Praktyka programowania”. Mikom, Warszawa 2004 lub późniejsze wydania
  4. Darakhvelidze P., Markov E. „Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe”. Helion 2005
  5. Marian Wybrańczyk, „Delphi i bazy danych”, Helion 2004

E. Materiały do pobrania

Materiały do ćwiczeń:

Materiały do wykładów:

 

© Katedra Informatyki Stosowanej