Programowanie baz danych w środowisku RAD - C++

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Obsługa serwera InterBase. Zasady organizacji dostępu do bazy danych z wykorzystaniem technologii IBX. Warstwowa organizacja dostępu. Zadania i budowa komponentów bazy, zbioru danych, źródła danych i komponentów wizualizacji.

2.

Budowa prostej aplikacji bazodanowej do przeglądania tabel bazy danych. Filtrowanie i wyszukiwanie danych. Edycja danych z wykorzystaniem komponentu IBTable.

3.

Komponent IBQuery. Wykorzystanie zapytań SQL do przeglądania bazy danych.

4.

Zapytania aktualizujące bazę danych.

5.

Generowanie prostych raportów na podstawie baz danych. Komponenty zapewniające współpracę aplikacji z generatorem FastReport.

6.

Przykład aplikacji bazodanowej.

7.

Wprowadzenie do technologii internetowych. Wyświetlanie na stronie internetowej zawartości tabeli bazy danych. Wykorzystanie komponentów Producer.

8.

Rezerwa.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (30 godz.)

1.

Tworzenie przykładowej bazy danych w systemie InterBase. Wypełnianie tabel przykładowej bazy danych. Podstawowe polecenia SQL.

2.

Budowa prostej aplikacji do przeglądania tabel bazy danych z wykorzystaniem komponentów bazodanowych.

3.

Wykorzystanie komponentów wizualizacyjnych do przeglądania tabel. Filtrowanie i wyszukiwanie danych.

4.

Wykorzystanie komponentu IBTable do edycji tabel bazy danych.

5.

Sprawdzian 1

6.

Zastosowanie komponentu IBQuery do przeglądania tabel bazy danych.

7.

Zastosowanie komponentu IBQuery do tworzenia widoków przeglądowych bazy danych.

8.

Zastosowanie komponentu IBQuery do edycji tabel bazy danych.

9.

Sprawdzian 2

10.

Projektowanie raportów z wykorzystaniem aplikacji FastReport.

11.

Zastosowanie generatora FastReport w aplikacjach bazodanowych.

12.

Budowa prostej aplikacji bazodanowej do przeglądania i edycji tabel bazy danych – indywidualne zadanie projektowe przy komputerze.

13.

Zadanie projektowe cd. Edycja tabel bazy danych.

14.

Zadanie projektowe cd. Budowa raportów.

15.

Prezentacja zadań. Zaliczenie przedmiotu.

C. Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie wyników dwu sprawdzianów i indywidualnego zadania projektowego.
Wykład zaliczany jest na podstawie egzaminu.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Jakubowski A., SQL w InterBase dla Windows i Linuksa , Helion, Gliwice 2001.
  2. Strzałkowski K., Projektowanie relacyjnych baz danych – Interbase, materiały dydaktyczne Politechniki Świętokrzyskiej , Kielce 2013.
  3. Strzałkowski K., Sztechman J., Programowanie baz danych – C++Builder, materiały dydaktyczne Politechniki Świętokrzyskiej (w przygotowaniu).
  4. Wybrańczyk M., C++Builder i bazy danych , Helion, Gliwice 2005.

E. Materiały do pobrania

Wykłady:

Ćwiczenia:

© Katedra Informatyki Stosowanej