Programowanie w środowisku RAD-Delphi

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz)

1.

Technika projektowania aplikacji w Delphi. Zasady korzystania z biblioteki komponentów VCL. Obsługa prostych komponentów. Etykieta. Przycisk. Pole edycyjne. Obsługa zdarzeń OnClick oraz OnExit. Zasada przełączania ogniska wejścia.

2.

Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych. Obsługa wyjątków. Instrukcje try ... except, try ... finally. Okienka komunikatów. Wykorzystanie zaawansowanych komponentów interfejsu okienka.

3.

Obsługa pliku tekstowego z użyciem komponentu Memo. Obsługa komponentów z palety Dialog. Komponenty do prezentacji danych tablicowych i listowych. Budowa aplikacji wielookienkowej.

4.

Zasady organizacji dostępu do bazy danych z wykorzystaniem technologii IBX. Warstwowa organizacja dostępu. Zadania i budowa komponentów bazy, zbioru danych, źródła danych i komponentów wizualizacji.

5.

Budowa prostej aplikacji bazodanowej do przeglądania tabel bazy danych. Filtrowanie i wyszukiwanie danych. Edycja danych z wykorzystaniem komponentu IBTable.

6.

Komponent IBQuery. Wykorzystanie zapytań SQL do przeglądania bazy danych.

7.

Zapytania aktualizujące bazę danych.

8.

Rezerwa.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (24 godz.)

1.

Pierwszy program okienkowy. Zmiana właściwości komponentów. Obsługa zdarzeń OnClick. Okienka komunikatów.

2.

Program „Kalkulator”. Zasada przełączania ogniska wejścia. Obsługa zdarzeń OnExit.

3.

Program „Tablicowanie funkcji”. Komponenty menu głównego i menu podręcznego. Budowa paska narzędziowego i paska stanu.

4.

Edytowanie plików tekstowych. Komponent TMemo. Obsługa okienek dialogowych.

5.

Uruchamianie prostych aplikacji Delphi wykorzystujących struktury tablicowe.

6.

Aplikacja wielookienkowa. Dynamiczne kreowanie formatek. Zdarzenia przy kreowaniu
i otwieraniu oraz przy destrukcji i zamykaniu formatek.

7.

Sprawdzian.

8.

Przeglądanie tabel bazy danych z wykorzystaniem komponentu IBTable.

9.

Komponent IBQuery. Uruchamianie zapytań SQL.

10.

Aktualizacja tabel bazy danych.

11.

Aktualizacja tabel bazy danych cd.

12.

Sprawdzian.

C. Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie wyników dwu sprawdzianów. Wykład zaliczany jest na podstawie egzaminu.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Strzałkowski K., "Podstawy Delphi", Wyd. Stachurski, Kielce 2000
  2. Strzałkowski K., "Programowanie Baz Danych - Delphi", Materiały dydaktyczne PŚk., Kielce 2014
  3. Cieślak M., Jasiński M., "Droga do Delphi. Autostrada sukcesu", Croma, Wrocław 1997
  4. Cantu M., "Delphi 7. Praktyka programowania ", Mikom, Warszawa 2004 lub późniejsze wydania
  5. Darakhvelidze P., Markov E., "Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe", Helion, 2004
  6. Wybrańczyk M., "Delphi i bazy danych"

E. Materiały do pobrania

Ćwiczenia:

© Katedra Informatyki Stosowanej