Grafika komputerowa

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Budowa pakietu programów CorelDRAW Graphics Suite.

2.

Porównanie grafiki wektorowej i bitmapowej. Podstawowe formaty plików graficznych.

3.

Zaawansowana praca z grafika wektorową i bitmapową w programie Corel.

4.

Elementy teorii widzenia barw. Komputerowe modele barw dla urządzeń peryferyjnych.

5.

Praca z programami typu Freeware i Shareware: Gimp, Pixia, Zoner i in.

6.

Skanowanie i drukowanie grafiki. Technika OCR.

7.

Przegląd oprogramowania do grafiki komputerowej. Sprawdzian testowy.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.)

1.

Wykorzystanie podstawowych narzędzi graficznych w programie Corel Draw. Budowa wizytówki

2.

Zawansowana praca z grafiką wektorową

3.

Przetwarzanie grafiki bitmapowej

4.

Grafika wektorowa i bitmapowa.

5.

Animacja z wykorzystaniem programu Corel Photo-Paint.

6.

Animacja wektorowa w programie Corel R.A.V.E.

C. Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie wykładu – na podstawie sprawdzianu wiedzy teoretycznej obejmującej zakres merytoryczny zagadnień prezentowanych na wykładzie.
Zaliczenie ćwiczeń – na podstawie sprawdzianu z praktycznej znajomości programu Corel (przy komputerze).

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Zimek R., "Corel DRAW, Ćwiczenia praktyczne", Helion, Gliwice 2001; lub inna podobna pozycja.
  2. Kaczor P., "Corel PHOTO-PAINT od A do Z", MIKOM, Warszawa 1999; lub inna podobna pozycja.
  3. Pastuszak W., "Barwa w grafice komputerowej", PWN, Warszawa 2000. 
  4. Internet.

E. Materiały do pobrania

© Katedra Informatyki Stosowanej