Programowanie w Jbuilderze 

Przedmiot jest prowadzony na specjalności Informatyka Stosowana.

Wykład i ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Elementy języka JAVA - składnia języka, zagadnienia programowania obiektowego.

2.

Aplikacje języka JAVA w środowisku JKD 1.4.

3.

Środowisko projektowe JBuilder. Zasady korzystania z biblioteki komponentów. Zdarzenia i zasady ich obsługi.

4.

Programowanie w Jbuilderze aplikacji w środowisku Windows.

5.

Programowanie w Jbuilderze appletów stron WWW.

6.

Obsługa plików w języku JAVA. Programowanie aplikacji klient-serwer.

7.

Programowanie usług sieciowych w środowisku Jbuilder.

8.

Zaliczenie.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.)

1.

Uruchamianie programów w języku JAVA. Programowanie obiektowe. Obiekty statyczne i dynamiczne (klasy). Środowisko języka JAVA - JKD 1.4.

2.

Aplikacje języka JAVA w środowisku JKD 1.4.

3.

Aplikacje języka JAVA w środowisku JKD 1.4 cd.

4.

Środowisko projektowe JBuilder. Zasady korzystania z biblioteki komponentów. Zdarzenia i zasady ich obsługi.

5.

Programowanie w Jbuilderze aplikacji w środowisku Windows.

6.

Programowanie w Jbuilderze appletów stron WWW.

7.

Programowanie usług sieciowych w środowisku Jbuilder.

8.

Zaliczenie.

C. Zaliczenie przedmiotu

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Walczak K., "JAVA nauka programowania dla początkujących", Wydawnictwo W&W, Warszawa 2002.
  2. Matalewski J., "Jbuilder X Efektywne programowanie w Javie", Helion 2004.
  3. Landy Michael, Siddiqui Saleem, Swisher Jeff, "Jbuilder, Vademecum profesjonalisty", Helion 2004.
  4. http://www.javasoft.pl/java/java_index.html

Uwaga: Podane wyżej podręczniki mogą mieć nowsze wydania. W ofercie sprzedaży ciągle pojawiają się nowe pozycje, które można nabyć jeśli tylko ich zakres merytoryczny pokrywa się z zakresem merytorycznym przedmiotu.

E. Materiały do pobrania

© Katedra Informatyki Stosowanej