Podstawy informatyki

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Wprowadzenie do programowania. Semantyka i syntaktyka języka programowania. Wyrażenia algebraicznych i logiczne. Instrukcje wejścia/wyjścia. Proces translacji oraz uruchamiania programu.

2.

Reprezentacja danych w pamięci komputera. Podstawowe typy danych: liczbowe, znakowe, wyliczeniowe, inne. Proste instrukcje sterujące: warunkowa i wyboru. Iteracyjne instrukcje sterujące –pętle.

3.

Korzystanie z wbudowanych funkcji i bibliotek języka. Zapis programów z użyciem własnych procedur i funkcji. Przekazywanie parametrów do podprogramów. Zasięg zmiennych. Typ plikowy Obsługa różnego rodzaju plików (tekstowe, binarne).

4.

Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich –oprogramowanie typu CAS (Computer Algebra System). Wprowadzenie do wybranego oprogramowania.

5.

Obliczenia numeryczne i symboliczne z zakresu analizy matematycznej, algebry i statystyki w wybranym systemie CAS. Komunikacja systemu z tekstowymi plikami dyskowymi..

6.

Zaliczenie przedmiotu (rezerwa).

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (30 godz.)

1.

Definiowanie prostych algorytmów, zapis w różnych notacjach (np. w postaci sieci działań). Proste typy danych (liczbowe, znakowe). Zmienne, operatory i wyrażenia..

2.

Instrukcja przypisania. Komunikacja z użytkownikiem: instrukcje wejścia/wyjścia.Instrukcje sterujące: instrukcja warunkowa i wyboru. Konwersja typów danych. Korzystanie z funkcji bibliotecznych oraz wbudowanych..

3.

Iteracyjne instrukcje sterujące –pętle. Programowanie z wykorzystaniem typu tablicowego i typów pochodnych. Definiowanie własnych funkcji i procedur. Zasięg zmiennych. Parametry procedur i funkcji i sposoby ich przekazywania.

4.

Programowanie z wykorzystaniem plików tekstowych i binarnych.

5.

Oprogramowanie użytkowe typu CAS –środowisko, zapis wyrażeń arytmetycznych i podstawowych funkcji. Generowanie wykresów funkcji.

6.

Oprogramowanie CAS. Operacje na wektorach i macierzach. Rozwiązywanie równań, układów równań, nierówności. Analiza statystyczna.

7.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych (Rezerwa).

C. Zaliczenie przedmiotu

Wykłady zaliczane są na ocenę na podstawie sprawdzianu testowego przeprowadzanego na ostatnich zajęciach wykładowych. W programie ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu przewidziane są dwa sprawdziany. Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskania minimum 50% pkt.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Palaczek W., Mathcad 12, 11, 2001i, 2001, 2002 w algorytmach, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005
  2. Jakubowski K., Mathcad 2000 Professional, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2000
  3. Pietraszek J., Mathcad: ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2002
  4. Regel W., Mathcad: przykłady zastosowań, MIKOM, Warszawa,  2004
  5. Lutz M., Python. Wprowadzenie., wydanie IV, Helion, Gliwice 2011
  6. Dawson M., Python dla każdego. Podstawy programowania., Helion, Gliwice 2014
  7. Oficjalna strona Stowarzyszenia Grupa użytkowników Pythona [Online] URL: http://pl.python.org

E. Materiały do pobrania

Ćwiczenia:PYTHON

MATHCAD

© Katedra Informatyki Stosowanej