PODSTAWY INFORMATYKI

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Arkusz kalkulacyjny Excel 2007-Zapoznanie ze środowiskiem, typy danych i ich wprowadzanie, adresy, formuły, formatowanie komórek.

2.

Arkusz kalkulacyjny Excel 2007– Wykresy. Funkcje arkuszowe i ich zastosowanie.

3.

Oprogramowanie użytkowe MathCad – wprowadzenie do pakietu.

4.

Oprogramowanie użytkowe MathCad  - cz. 1

5.

Oprogramowanie użytkowe MathCad  - cz. 2

6.

Oprogramowanie użytkowe MathCad  - cz. 3

7.

MathCad - elementy programowania.

8.

Rezerwa. Zaliczenie wykładu.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.)

1.

Zapoznanie ze środowiskiem MS WINDOWS i pracą w sieci.

ĆWICZENIE 1 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007.

Podstawy:  typy danych, adresy, operowanie na komórkach, nawigacja. Formatowanie komórek, formuły i funkcje standardowe.

2.

ĆWICZENIE 2-3  Arkusz kalkulacyjny Excel 2007.

Analiza statystyczna pomiarów, funkcje regresji liniowej i wykładniczej. Arkusze powiązane. Wykresy.

3.

SPRAWDZIAN 1 (indywidualny -  30 min)  -  zakres ćwiczeń 1-3, 

ocena maksymalna 20 punktów.

4.

ĆWICZENIE 4_1M Obsługa pakietu MathCad - prosty tekst, wyrażenia.

5.

ĆWICZENIE 5_1M i 2M- Obsługa pakietu MathCad

-   tablicowanie i wykreślanie funkcji,

-   pochodne i całki,

-   operacje na wektorach i macierzach.

6.

ĆWICZENIE 6_2M i 3M-Obsługa pakietu MathCad

-     operacje na wektorach i macierzach c.d.

-     rozwiązywanie równań i układów równań,

-  opracowywanie wyników pomiarów.

7.

ĆWICZENIE 7_ 4M Obsługa pakietu MathCad

-   elementy programowania.

8.

SPRAWDZIAN 2 (indywidualny - 45 min) -  zakres ćwiczeń 4-7, 

ocena maksymalna 30 punktów.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianów przeprowadzonych w trakcie zajęć. Warunkiem zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

D. Wykaz zalecanej literatury

 1. Korol Julitta, "Excel 7 : krok po kroku" , MICOM, Warszawa1997.
 2. Liengme Bernard, "Microsoft Excel w nauce i technice", MICOM, Warszawa 2002.
 3. Szymocha Iwona, "Ćwiczenia z Excel 2000 Pl", MIKOM, Warszawa 1999.
 4. Jakubowski Krzysztof, "Mathcad 2000 Professional", EXIT 2000.
 5. Kopertowska M., "Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000 PL : ćwiczenia", MIKOM, Warszawa 2002.
 6.  Kuciński Krzysztof, "ABC...Excel 2000", Edition  2000.
 7.  Prószyński i S-ka,  "Microsoft Excel 2000 z marszu", Warszawa.
 8. Krzysztof Masłowski, "Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik", Helion 2007.
 9. Krzysztof Masłowski, "Excel 2007. Ćwiczenia praktyczne", Helion 2007r.
 10. Snarska A., "Makropolecenia w Excelu", Warszawa 2001.
 11. Jakubowski Krzysztof, "Mathcad 2000 Professional", EXIT 2000. 
 12. Pietraszek Jacek, "Mathcad: ćwiczenia", Helion, Gliwice 2002.
 13. Regel Wiesława, "Mathcad: przykłady zastosowań", MIKOM, Warszawa  2004.
 14. Sokół Maria, "Mathcad: Leksykon kieszonkowy", Helion, Gliwice 2005.

E. Materiały do pobrania

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:


 

 Arkusz kalkulacyjny EXCEL

MATHCAD

© Katedra Informatyki Stosowanej