PODSTAWY INFORMATYKI

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

 Wprowadzenie: istota informatyki, elementy kodowania informacji (2 godz.).

2.

 Podstawowe wiadomości o bazach danych: modele danych (2 godz.).

3.

 Wstęp do programowania: pojęcie algorytmu, schematy blokowe, podział algorytmów, efektywność (3 godz.).

4.

Wprowadzenie do metod numerycznych – przykłady zastosowań do komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich (4 godz.). 

5.

 Algorytmy warunkowe i iteracyjne, przykłady: aproksymacja i interpolacja, metody bezpośrednie i iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych (2 godz.).

6.

 Systemy komputerowe wspomagania obliczeń inżynierskich (2 godz.).

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.)

1.

Wprowadzenie do systemu MS Excel (2 godz.).

2.

Przykłady zastosowań systemu MS Excel (2 godz.).

3.

Wprowadzenie do systemu Mathcad (3 godz.).

4.

Przykłady zastosowań systemu Mathcad (4 godz.).

5.

Konstruowanie i testowanie liniowych schematów blokowych (2 godz.)

6.

Konstruowanie i testowanie warunkowych i iteracyjnych schematów blokowych (2 godz.)

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunki zaliczenia wykładu - test zaliczeniowy po zakończeniu wykładów.
Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych - wykonanie ćwiczeń praktycznych i zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

D. Wykaz zalecanej literatury

 1. Karpisz, D., L. Wojnar, Podstawy informatyki, Podręcznik Politechnik Krakowskiej, Kraków, 2005.
 2. Cormen, T.H., Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa, 2004.
 3. Fortuna, Z., B.Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa, 1993.
 4. Whitehorn M., Marklyn B., "Relacyjne bazy danych", Helion 2003.
 5. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom „Podstawowy wykład z systemu baz danych”., WNT 2000.
 6. Jakubowski Krzysztof, "Mathcad 2000 Professional", EXIT 2000.
 7. Kopertowska Mirosława, "Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000 PL : ćwiczenia", MIKOM, Warszawa 2002.

E. Materiały do pobrania

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:



 EXCEL 
 1. Excel 2007 - proste arkusze kalkulacyjne
 2. Excel 2007 - analiza statystyczna pomiarów, pomiary08.txt, dane_regresja.txt
 3. Excel 2007 - wyrażenia matematyczne

MATHCAD

 1. Mathcad 13 - wprowadzenie

 2. Mathcad 13 - obliczenia wektorowe i macierzowe, dane.prn
 3. Mathcad 13 - równania i układy równań

ALGORYTMY

 1. Podstawowe działania w rachunku macierzowym
 2. Algorytmy obliczeniowe liniowe
 3. Algorytmy iteracyjne
© Katedra Informatyki Stosowanej