Technologie Internetowe

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Trójwarstwowa struktura serwisów internetowych - struktura, prezentacja, zachowanie. Projektowanie struktury stron WWW- język HTML.

2.

Technologia styli CSS2 - prezentacja treści w serwisach WWW.

3.

Elementy programowania na stronach WWW w ECMAScript. 

4.

Projektowanie struktury stron WWW- język XML.

5.

Elementy programowania serwerów WWW - język PHP.

6.

Technologie firmy Macromedia - Flash, DreamWeaver, EasyStyle.

7.

Zaliczenie przedmiotu.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (12 godz.)

1.

Zapoznanie z kompozytorem stron przeglądarki Mozilla - elementy języka HTML, (zaliczenie 7pkt).

2.

Projektowanie struktury stron WWW z wykorzystaniem technologii tabel w języku HTML, (zaliczenie 7pkt).

3.

Projektowanie struktury i prezentacji stron WWW z wykorzystaniem technologii CSS2, (zaliczenie 7pkt).

4.

Projektowanie typowych układów informacji (Layoutu) w serwisach WWW. Programowanie "zachowania" na stronach WWW - elementy w języka Javascript (zaliczenie 7pkt).

5.

Opracowanie projekt własnego dziedzinowego serwisu WWW.

6.

Opracowanie projekt własnego dziedzinowego serwisu WWW, (zaliczenie projektu 22pkt).

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykonanie i zaliczenie własnego projektu serwisu internetowego dla przykładowej firmy lub przykładowego dziedzinowego serwisu informacyjnego

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Young M.J., "XML krok po kroku", Wydawnictwo RM, Warszawa 2000.
  2. Danowski B., "ABC kaskadowych arkuszy stylów CSS",  Helion 2002.
  3. Meyer E. A.,  "CSS według Erica Meyera, Sztuka projektowania stron WWW" , Helion 2005.
  4. Zeldman J., "Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe", Helion 2004.

Uwaga: Podane wyżej podręczniki mogą mieć nowsze wydania. W ofercie sprzedaży ciągle pojawiają się nowe pozycje, które można nabyć jeśli tylko ich zakres merytoryczny pokrywa się z zakresem merytorycznym przedmiotu.

E. Materiały do pobrania

© Katedra Informatyki Stosowanej