Sieci i systemy operacyjne I

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

System operacyjny - podstawowe pojęcia. System Unix. Podstawy systemu plików.

2.

Administrowanie dostępem do plików Unixa. Dowiązania. Przetwarzanie potokowe.

3.

Programowanie w języku powłoki. Podstawowe polecenia. 

4.

Programowanie w języku powłoki cd. 

5.

Powłoki systemu Unix. Zmienne środowiska i powłoki. Konfiguracja powłoki.

6.

Wielozadaniowość systemu Unix. Zarządzanie procesami. Problemy administracji systemem. Podstawowe katalogi i pliki systemowe.

7.

Sprawdzian (20 pkt). Windows. Podstawowe narzędzia. Przeznaczenie i budowa rejestru.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.)

1.

Unix. Polecenia obsługi plików i katalogów.

2.

Unix. Prawa dostępu do plików i katalogów. Dowiązania.

3.

Sprawdzian 1 (10 pkt., zakres ćw. 1, 2). Przekierowania i polecenia przetwarzania potokowego.

4.

Programowanie w języku powłoki. Podstawowe polecenia.

5.

Programowanie w języku powłoki cd. 

6.

Sprawdzian 2 (10 pkt., zakres ćw. 3, 4 i 5). Zarządzanie procesami. Systemowe pliki startowe.

7.

Windows. Podstawowe narzędzia. Wykorzystanie rejestru do zmiany konfiguracji systemu.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie połowy tj. 10 pkt. ze sprawdzianów laboratoryjnych oraz 10 pkt. ze sprawdzianu wykładowego.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Strzałkowski Krzysztof, "Systemy Operacyjne. Materiały do przedmiotu Sieci i Systemy operacyjne cz. I ", Wydawnictwo P.Śk.; Materiały pomocnicze i informacyjne; 2006, nr 159
  2. Stephen Prata, Donald Martin, "Biblia Systemu Unix V", LT&P, W-wa, 1994.
  3. Peter Norton, "Petera Nortona przewodnik po Unix-ie". 
  4. Matt Welsh, Matthias Kalle Dalheimer, Lar Kaufman, "Linux", RM. W-wa 2000.
  5. AEleen Frish, "Unix Administracja Systemu", RM, W-wa, 1997
  6. Tim Parker Linux, "Księga eksperta", Helion, Gliwice, 1998

E. Materiały do pobrania

 

© Katedra Informatyki Stosowanej