TECHNIKI  INFORMACYJNE

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Wprowadzenie: istota informatyki, elementy kodowania informacji

2.

Struktura programu komputerowego, oznaczenia diagramów algorytmów (schematów blokowych), podział algorytmów

3.

Algorytmy liniowe: budowa na przykładzie problemu interpolacji Lagrange’a 1D

4.

Algorytmy warunkowe: budowa na przykładzie metod bezpośrednich rozwiązywania układów liniowych równań algebraicznych

5.

Systemy operacyjne, wprowadzenie do sieci komputerowych

6.

Podstawowe wiadomości o bazach danych: modele danych

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.)

1.

Wprowadzenie do systemu MS Excel

2.

Przykłady zastosowań systemu MS Excel

3.

Wprowadzenie do systemu Mathcad

4.

Przykłady zastosowań systemu Mathcad

5.

Elementy rachunku macierzowego, Wprowadzenie do programu FlowChart automatycznego budowania schematów blokowych i kodu Pascal

6.

Konstruowanie i testowanie liniowych schematów blokowych

7.

Konstruowanie i testowanie warunkowych i iteracyjnych schematów blokowych

8.

Kolokwium

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianów przeprowadzonych w trakcie zajęć. Warunkiem zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

D. Wykaz zalecanej literatury

 1. Karpisz, D., L. Wojnar, Podstawy informatyki, Podręcznik Politechnik Krakowskiej, Kraków, 2005
 2. Cormen, T.H., Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa, 2004
 3. Fortuna, Z., B.Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa, 1993
 4. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom „Podstawowy wykład z systemu baz danych”., WNT 2000
 5. Jakubowski Krzysztof, "Mathcad 2000 Professional", EXIT 2000.
 6. Kopertowska Mirosława, "Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000 PL : ćwiczenia", MIKOM, Warszawa 2002.

E. Materiały do pobrania

Wykład:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych: EXCEL 
 1. Excel 2007 - proste arkusze kalkulacyjne
 2. Excel 2007 - analiza statystyczna pomiarów, pomiary08.txt, dane_regresja.txt
 3. Excel 2007 - wyrażenia matematyczne

MATHCAD

 1. Mathcad 13 - wprowadzenie

 2. Mathcad 13 - obliczenia wektorowe i macierzowe, dane.prn
 3. Mathcad 13 - równania i układy równań

ALGORYTMY

 1. Podstawowe działania w rachunku macierzowym
 2. Algorytmy obliczeniowe liniowe
 3. Algorytmy iteracyjne
© Katedra Informatyki Stosowanej