Technologie informatyczne

Osoby prowadzące

Ćwiczenia:

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (30 godz.)

1.

Wprowadzenie do systemu Excel, przykład rozwiązania zadania aproksymacji danych.

2.

Przykłady zastosowań systemu Excel w analizie statystycznej danych pomiarowych.

3.

Wstęp do programowania, pojęcie algorytmu, przedstawienie podstawowych algorytmów w postaci schematu blokowego.

4,5.

Elementy programowania w języku VBA dla systemu Excel. Środowisko pracy. Makropolecenia.

6,7.

Realizacja projektu aplikacji VBA w systemie Excel.

8.

Wprowadzenie do systemu Mathcad, obliczenia wektorowe i macierzowe w systemie Mathcad, wizualizacja danych

9,10.

Przykłady zastosowań systemu Mathcad do rozwiązywania układu równań liniowych
i nieliniowych, obliczania pierwiastków funkcji, całkowania numerycznego, aproksymacji
i interpolacji funkcji.

11.

Samodzielne rozwiązanie problemu z wykorzystaniem poznanych systemów obliczeniowych.

12.

Wstęp do baz danych. Model relacyjny bazy danych, schemat logiczny i fizyczny bazy danych, diagramy encji.

13.

Wprowadzenie do systemu Ms Access – zapoznanie ze środowiskiem, zakładanie tabel. Modyfikacja struktury i danych tabeli, import danych. Operacje na tabelach, filtrowanie danych.

14.

Klucz podstawowy tabeli. Powiązania między tabelami. Kwerendy wybierające. Właściwości kwerend. Pola wyliczane.

15.

Projekt relacyjnej bazy danych.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie zadań kontrolnych na zajęcia laboratoryjnych.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Korol, J. Visual Basic w Excelu 2000. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2001.
  2. Karpisz, D., L. Wojnar, Podstawy informatyki, Podręcznik Politechnik Krakowskiej, Kraków, 2005.
  3. Jakubowski, K. Mathcad 2000 Professional, EXIT 2000.
  4. Whitehorn, M., Marklyn B. Relacyjne bazy danych, Helion 2003.
  5. Kopertowska M. Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000 PL : ćwiczenia, MIKOM, Warszawa 2002.
  6. Roman S. Access. Baza danych. Projektowanie i programowanie , O'Reilly 2001.

E. Materiały do pobrania

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:


Excel: Mathcad: Access:
© Katedra Informatyki Stosowanej