Laboratorium wytrzymałości materiałów

Osoby prowadzące

Ćwiczenia laboratoryjne:

A. Charakterystyka przedmiotu

Na zajęciach są rozwiązywane następujące zagadnienia: jednoosiowe rozciąganie i ściskanie, skręcanie prętów, zginanie belek, zadania w płaskim stanie naprężenia i odkształcenia, zadania osiowosymetryczne. W realizacji przedmiotu wykorzystany jest program metody elementów skończonych ABAQUS Student Edition.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.)

1.

Środowisko programu ABAQUS. Wprowadzenie do metody elementów skończonych z wykorzystaniem standardowych przykładów ABAQUS ver. 6.4. 

2.

Jednoosiowe rozciąganie i ściskanie. Model materiału sprężysto-plastycznego.

3.

Modelowanie zadań w płaskim stanie naprężenia i odkształcenia. 

4.

Analiza pól przemieszczeń, naprężeń i odkształceń przy zginaniu i skręcaniu; zginanie i skręcanie belek oraz prętów o różnych przekrojach.

5.

Rozwiązywanie zadań osiowosymetrycznych. Wykorzystanie standardowej biblioteki przykładów ABAQUS.

6.

Zastosowanie MES do rozwiązywania problemów w przestrzennych stanach naprężeń i odkształceń. Wykorzystanie standardowej biblioteki przykładów ABAQUS. 

7.

Sprawdzian indywidualny. 

8.

Zaliczenie przedmiotu.

C. Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń - na podstawie praktycznego sprawdzianu (przy komputerze).

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Bojczuk M., Duda I., "Wytrzymałość materiałów: Teoria i przykłady obliczeń", Tomy I-III, Skrypt PŚk, Kielce 1998. 
  2. inne podręczniki do przedmiotu: Wytrzymałość materiałów. 
  3. Zienkiewicz O. C., "Metoda elementów skończonych", Wyd. Arkady, Warszawa 1972. 
  4. Getting Started with ABAQUS, ver. 6.4, ABAQUS, Inc., USA 2003. 

E. Materiały do pobrania

 

© Katedra Informatyki Stosowanej