Zaawansowane techniki programowania

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Język C - podstawy. Struktura programu. Typy danych. Podstawowe instrukcje.

2.

Strumieniowe we/wy. Zasięg zmiennych. Parametry funkcji. Adresy i referencje. 

3.

Pliki.

4.

Struktury i obiekty.

5.

Obsługa baz danych w C-Buider. Podstawowe komponenty.

6.

Przeglądanie tabel. Filtrowanie indeksowanie. Uruchamianie zapytań SELECT.

7.

Uruchamiania zapytań aktualizujących.

8.

Rezerwa.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (30 godz.)

1.

Język C. Komunikacja z użytkownikiem i proste algorytmy obliczeniowe.

2.

Instrukcje pętli, proste funkcje.

3.

Tablice jednowymiarowe.

4.

Tablice jako parametry funkcji.

5.

Pliki tekstowe.

6.

 Struktury i pliki binarne.

7.

Obiekty.

8.

Sprawdzian.

9.

C-Buider, Aplikacja do przeglądania pojedynczej tabeli.

10.

Przeglądanie tabel połączonych zależnością.

11.

Filtrowanie i wyszukiwanie.

12.

Uruchamianie zapytań.

13.

Aktualizacja tabel.

14.

Aktualizacja tabel cd.

15.

Sprawdzian.

C. Zaliczenie przedmiotu

W programie ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu przewidziane są dwa sprawdziany. 
Oba punktowane po 20 pkt.
Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie w sumie minimum połowy punktów tj. 20 pkt. 
Wykłady zaliczany na podstawie egzaminu. 

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Barkakati N., "Biblia Turbo C++", Oficyna Wydawnicza LT&P.
  2. Grębosz J., "Symfonia C++. Programowanie zorientowane obiektowo", 3 tomy, Oficyna Wydawnicza Kallimach, Kraków 1994 lub później.
  3. Kerninghan B. W., Ritche D. M., "Jezyk Ansi C", WNT, W-wa 1994.
  4. Daniluk A., "C++Builder. Kompendium programisty", Helion.
  5. Wybrańczyk M., "C++Builder 6 i bazy danych", Helion.

E. Materiały do pobrania

Wykłady:

Ćwiczenia:

© Katedra Informatyki Stosowanej